Du som skall jaga björn erbjuds att kunna avlägga prov för björnpasset.

Flera markägare och jaktlag ställer idag krav på genomfört prov Björnpass för att få deltaga i björnjakt.
Kravet för björnpasset är att du skall ha tagit del av den information som finns i björnpasset samt avlägga skjutprov.

Krav björnpasset


Kontakta Eskilstuna Jaktskytteklubbs skjutledare på älgbanan för att boka tid och mer information.

Priser

Skjutledare

Per-Egil Skar
016-514006
073 544 97 57
Bertil Sundström
016-25690
070 692 61 37 
Daniel Smedeby
070 972 16 18