Ordförande:
Per Lundquist
070-318 11 33
Kassör:
Sara Rhönnstad 073-702 13 64
Sekreterare: Joel Edving 016-51 22 52
Ledamöter: 
Fredrick Lantz
Tony Christiansson
Jan Perämäki
Christer Sandeberg
073-274 52 55
070-340 26 76
016-12 67 47
070-848 46 26
Suppleanter:
Linus Lundkvist
Bertil Sundström
016-255 593
016-256 90
 
För att kontakta oss klicka här