Har Du planer på att ta jägarexamen, gå in på Svenska Jägareförbundets hemsida. På hemsidan får du all den information Du behöver omkring jägarexamen.

Du kan läsa den teoretiska delen på egen hand eller i studiecirkel hos Studiefrämjandet.

Eskilstuna Jaktskytteklubb har följande provledare inför vilka samtliga prov för jägarexamen kan avläggas. Ring för överenskommelse eller frågor.

 
 
Daniel Smedeby 070 972 16 18
Per-Egil Skar 016-514006 0735449757
Bertil Sundström 016-25690 0706926137